شمع کوبی و شمع ریزی

هنگامی که لایه های سطحی خاک مقاومت کافی نداشته باشند و شناسائی هایی تحت الارضی وجود لایه های مقاوم در اعماق را نشان دهند ممکن است از پی های عمیق یا شمع استفاده گردد. مخارج احداث شمع ها خیلی بیشتر از پی های سطحی می باشد. علی رغم مخارج بیشتر ، در عمل موارد متعددی وجود دارد برای ایمنی سازه در مقابل نشست و عوامل دیگر. وقتی که لایه یا لایه های فوقانی خاک دارای قابلیت فشردگی زیاد و یا خیلی ضعیف باشند به طوری که نتوان از پی سطحی برای توزیع بار سازه استفاده نمود، شمع ها برای انتقال بار به لایه های تحتانی محکم تر و یا سنگ بستر مورد استفاده قرار می گیرند
<h2 class=”myh2″>کوبش شمع های بتنی و فلزی</h2>
این روش عمدتاً در اراضی متشکل از گسترش توده خاکهای ریزدانه سیلتی/رسی جایگزین روش اجرا شمع ها در جاریز میباشد که از سرعت عمل و منظور نمودن شرایط فنی و اقتصادی مطلوبتری در اینگونه موارد برخوردار می باشد.
در این روش شمع های فلزی و یا بتن پیش ساخته به قطرهای متعارف بین 0/5 تا 1 متر با توجه به شرایط باربری ساخت و سازه ها مربوط توسط دستگاه های شمع کوب با راندن شمع به عمق های پایین (لایه باربر) بمرحله اجرا در می آید.
<h2 class=”myh2″>اجرای میکروپایل و پین پایل</h2>
نشست خاک در محل اجرای طرحهای ساختمانی بعلت بارهای وارده از مسائلی است که با توجه به نوع و جنس لایه های تحت الارضی میتواند مشکلات عمده ای را در ضمن عملیات ساخت و ساز بوجود آورد ولذا کاهش و جلوگیری این پدیده از حساسیت بالایی برخوردار است.

طراحی و اجرای میکروپایل با شمع های با قطر کوچک (کمتر از 30 میلیمتر) همراه با تزریق دوغاب سیمان با کاربری تسلیحات فولادی سبک یکی از روش های متداول و نوین است که با ایجاد یک المان باربر سبب کاهش پدیده نشست خاک میگردد و همچنین همزمان بهبود مشخصات ژئوتکنیک توده خاک را با نفوذ دوغاب سیمان در بافت خاک میسر می نماید.

<h2 class=”myh2″>اجرای شمع های حائل</h2>
طراحی و اجرای شمع های حائل عمدتاً درارتباط با مهار و جلوگیری از گسستگی توده خاک در زمان حفر گود برداری در سایت های ساختمانی بخصوص در مجاورت ابنیه و ساخت و سازهای قدیمی موجود مورد استفاده قرار میگیرد.
در این روش، در پیرامون زمینی که قرار است گودبرداری شود در فواصل معینی از هم، شمعهایی را اجرا می کنیم. این شمعها می توانند از انواع مختلف مصالح سازه ای نظیر فولاد، بتن و چوب باشند. همچنین شمعهای بتنی را می توان به صورت پیش ساخته یا درجا اجرا کرد. در این روش ابتدا چاههایی بوسیله دستگاه حفاری و یا دستی بر حسب شرایط دسترسی و موقعیت محل عملیات حفر شده و سپس با قرار دادن قفسه آرماتور ویا پروفیل در داخل چاه و بتن ریزی همزمان اجرای شمع های حائل بقطرهای بین 80 تا 100 سانتیمتر در فواصل معین انجام می پذیرد. در این روش، شمع ها فشار جانبی خاک را به صورت تیرهای یک سر گیردار تحمل می کنند. طول گیرداری لازم در انتهای شمعها چیزی در حدود 0.3 است. پس از اجرای شمعها، می توان عملیات گودبرداری را اجرا کرد. در صورت لزوم باید شمعها را در امتداد دیواره گود مهاربندی کرد