پروژه مجتمع تجاری- اداری یوسف آباد

  • پروژه مجتمع تجاری- اداری یوسف آباد
  • شرکت ابنیه گستر کارآفرین
  • گودبرداری ، فونداسیون ، اسکلت و ابنیه
  • زمان اجرا : 1396-1393

تصاویر
پروژه مجتمع تجاری- اداری یوسف آباد
پروژه مجتمع تجاری- اداری یوسف آباد
پروژه مجتمع تجاری- اداری یوسف آباد
پروژه مجتمع تجاری- اداری یوسف آباد