بهبود پاسخ لرزه ای دیوارهای حائل تسلیم نشده با استفاده از لایه های کاهنده فشار پلیمری

در این مقاله عملکرد لایه¬های کاهنده فشار پلیمری در بهبود پاسخ دینامیکی دیوارهای حائل بررسی گردیده است. برای این منظور با انجام یک سری آزمایش میز لرزه g1، رفتار دیوار حائل تسلیم نشده در دو حالت با و بدون لایه کاهنده فشار مدلسازی شده است. جهت ساخت لایه کاهنده فشار از فوم پلی یورتان (PU) استفاده گردیده که ضمن دارا بودن خصوصیات مکانیکی مناسب، برخی از محدودیت¬های مصالحی که در تحقیقات گذشته به کار برده شده را مرتفع می¬سازد. نتایج نشان می¬دهد که اجرای لایه کاهنده فشار از جنس فوم PU، نیروی افقی کل و دینامیکی وارد بر دیوار را به ترتیب به طور متوسط 30% و 45% کاهش داده است. به ازای سختی بی بعد یکسان، این نوع فوم در مقایسه با مصالح مشابه نظیر فوم پلی استایرن انبساطی (EPS) عملکرد بهتری را حاصل نموده است. همچنین ملاحظه گردیده که این روش در تحریک¬های متوسط و شدید (دامنه شتاب ورودی بزرگتر از g24/0) بازدهی بیشتری دارد.

ایمان گل پذیر :دانشجوی دکتری ژئوتکنیک، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

عباس قلندرزاده (نویسنده مسئول): دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران

محمدکاظم جعفری:استاد، پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *